עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי ביטוח רכב - ביטוח מקיף- האם זה מספיק?
 
חזרה לדף הבית
משרד עו"ד חיים קליר ןשות'
מאמרים לשימוש חופשי
 
ביטוח מקיף- האם זה מספיק?

 רכבו של המבוטח נגנב כאשר העמיס עליו עציצים. חברת הביטוח רכב סירבה לשלם את תגמולי הביטוח בטענה שהפוליסה אינה מכסה גניבה, בעת העמסת רכב, כאשר המפתחות הושארו במתג ההתנעה.

המפקח על הביטוח קבע כי הפוליסה מכסה את הגניבה ובית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי הנחיית המפקח מחייבת.

אולם הן המפקח והן בית המשפט נמנעו מלחייב את חברת הביטוח לשלם, משום שזו טענה כי בידיה גרסאות עובדתיות סותרות לגבי האירוע ועמדה על זכותה לבררן בבית המשפט.

כשהגיע יום הדין, התברר כי טענה חברת הביטוח בדבר גרסאות סותרות אינה אלא בדותא.

מה דינה של חברת ביטוח שכזו? על כך השופט יחזקאל הראל, מבית משפט השלום בתל אביב.

 

 

הנה מקרה מזעזע בו הופעלה סמכות הענישה שניתנה לבית המשפט.

רכבו של לאורנס גולדברגר נגנב בעת שאשתו העמיסה עציצים לתוכו.

הרכב היה מבוטח בחברת ביטוח ישיר.

מטבע הדברים, אדם המעמיס עציצים על רכב מסב את ראשו, מדי פעם, הצידה.

הגנב ניצל, כך שיערה ביטוח ישיר, הרף עין זה, נכנס לרכב, התניע אותו באמצעות המפתח במתג ההצתה ונסע.

במקום לשלם את תגמולי הביטוח, גערה ביטוח ישיר במבוטחה על כי רעייתו לא הפעילה את אמצעי המיגון והותירה את המפתחות במתג ההצתה בעת העמסת העציצים.

גולדברגר פנה לעזרת המפקח על הביטוח.

המפקח קבע כי בעת העמסת רכב, הוא נחשב כמאויש. לכן אין חובה להפעיל את אמצעי המיגון.

המפקח קבע עוד כי בעת העמסה ופריקה לא מוטלת על המבוטח חובה להוציא את מפתחות הרכב ממתג ההצתה וזאת בין אם סובב גבו לרכב ובין אם לאו. המפקח הוסיף וקבע שאין להעלות כלפי מבוטח טענת רשלנות תורמת, באשר הפוליסה התקנית לביטוח רכב נועדה לכסות את המבוטח גם מפני רשלנותו שלו.

ניתן היה לצפות כי בדחותו את שלל טענותיה של ביטוח ישיר, יחייב המפקח את ביטוח ישיר בתשלום תגמולי הביטוח.

אלא שכאן, כך הסתבר בדיעבד, הצליחה ביטוח ישיר להערים על המפקח וכפי שנראה מייד לא רק עליו. ביטוח ישיר טענה, כי אשתו של גולדברגר מסרה לה גרסאות עובדתיות סותרות. בשל כך הסתפק המפקח בהכרעה עקרונית לטובת גולדברגר ונמנע מלהורות לביטוח ישיר לשלם את תגמולי הביטוח. לקבלת ההכרעה העקרונית לחץ כאן.

גולדברגר נאלץ לפנות לבית המשפט. בימים אלה עברו שבע שנים מיום גניבת הרכב, במהלכן נפטר גולדברגר ולא זכה לראות בעשיית הצדק.

בתחילת המשפט כפרה ביטוח ישיר בתוקפה המחייב של הכרעת המפקח בטענה שאין זה בסמכותו לקבוע נורמות משפטיות.

הדיון בטענה זו נמשך בשתי ערכאות בשלום ובמחוזי. לבסוף, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי הכרעת המפקח ניתנה כדין ובסמכות והיא מחייבת.

לקבלת הסקירה בה נקבע כי הנחיית המפקח מחייבת לחץ כאן.

אלא שגם כאן, כך מסתבר בדיעבד, הצליחה ביטוח ישיר להערים על המערכת באותה טענה כי אשתו של גולדברגר מסרה גרסאות עובדתיות סותרות. בית המשפט המחוזי הורה להחזיר את התיק לשמיעת אותן גרסאות סותרות בבית משפט השלום.

הבירור נקבע בפני השופט יחזקאל הראל, מבית משפט השלום בתל אביב. השופט הראל נתן את פסק הדין תוך זמן קצר מיום שהתיק הועבר אל שולחנו ותוך פחות מחודש מיום שמיעת העדים.

אשתו של גולדברגר ואחותה שהייתה עימה בעת הגניבה העידו במשפט. השופט הראל מדגיש כי שוכנע לחלוטין בכנותן ובאמינותן.

לתומי סברתי, כותב השופט הראל בפסק הדין, כי במהלך חקירותיהן הנגדיות תוטחנה בפניהן הגרסאות הסותרות להן טענה ביטוח ישיר. אלא שבמהלך המשפט לא הציגה ביטוח ישיר ולו קמצוץ של אותן גרסאות.

"לא יעלה על הדעת", כותב השופט הראל, "כי חברת ביטוח תטען טענה המטילה דופי ביושרו ובאמינותו של מבוטח, תטריח שלושה מותבים שונים לדון בתיק, תוך שהיא נסמכת על ראיות אשר בסופו של יום, כלל לא הוגשו על ידה. היא הנותנת כי לא היה דבר בראיות אלו...".

השופט הראל מתרעם קשות על עצם העלאת טענת הגרסאות הסותרות, שהתבררה כנטולת כל שחר וגרמה להתמשכות ההליכים על פני שנים. "נראה כי ביטוח ישיר סברה שיתכן והמזל ישחק לידיה, כי המנוח או אשתו, לאחר מותו, יענו להצעותיה 'המסחריות', ויאויתו לקבל הצעתה לסילוק התביעה במחצית מערכה..."

השופט מדגיש כי המתין לכך שהאחראים בחברת הביטוח, כמו עו"ד יעל גבע סמנכ"ל ומנהלת אגף התביעות בביטוח ישיר אז והיום, יבואו להעיד בבית המשפט. אולם הם לא באו. 

ביטוח ישיר בחרה להביא לעדות עובדת חדשה שכלל לא עבדה באותה עת ולא ידעה להעיד מהן אותן גרסאות סותרות שביטוח ישיר טענה להן באדיקות במשך שנים. האם זהו עוד מקרה שבו המנהלים מסתתרים מאחורי גבו הרחב של השין גימל?

על יסוד כל אלה קובע השופט הראל כי ביטוח ישיר, (ואנו נזכיר כי זו אותה חברה הקושרת לעצמה כתרים של חברת ביטוח רכב הוגנת בפרסומות בכלי התקשורת), הפרה בחוסר תום לב את חובותיה על פי הפוליסה. ביטוח ישיר עשתה כל שלאל ידה לעשות על מנת שלא לשלם את תגמולי הביטוח והעלתה טענות עובדתיות חסרות בסיס על מנת שלא להכיר בתביעה.

לכן, ובנוסף למלוא תגמולי הביטוח המגיעים לפי הפוליסה, חייב השופט הראל את ביטוח ישיר בריבית עונשית מקסימאלית לפי חוק חוזה הביטוח בסכום של כמאה וחמישים אלף ש"ח.

בנוסף חויבה ביטוח ישיר לפצות את אשתו של המנוח בפיצויים עבור עוגמת נפש.

כן חויבה ביטוח ישיר בתשלום הוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין בשיעור עשרים אחוז.

השופט הראל מסיים את פסק דינו בהוראה להעביר העתק ממנו למפקח על הביטוח.

מסמך 516

 

 

 

 נכתב ע"י:  משרד עו"ד חיים קליר ושות' העוסק בתחום הביטוח והנזיקין.

 

מוגש באדיבות הוטקאר- פורטל רכב מוביל בתחומי הליסינג והשכרת הרכב.

 

                       

                       

 
חזרה לדף הבית
משרד עו"ד חיים קליר ןשות'
מאמרים לשימוש חופשי
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il