עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי ביטוח רכב - הצעת חוק בתאונה בין אופנוע למכונית ישלם ביטוח הרכב
 
ביטוח צד ג'
ביטוח רכב
 
הצעת חוק בתאונה בין אופנוע למכונית ישלם ביטוח הרכב

הצעת חוק: בתאונה בין אופנוע למכונית ישלם ביטוח המכונית

מאת מיכל בסה (חסין), עו"ד

ביום 4.2.07, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק של חברי הכנסת סטס מיסז'ניקוב וגלעד ארדן, הקובעת כי במקרה של תאונת דרכים בין רכב דו גלגלי לרכב אחר (בו לרוב מרבית הנזק נגרם לרוכב) דין הרוכב כדין רוכב אופניים , היינו תוטל האחריות על חברת הביטוח של הרכב שאינו דו גלגלי.

לאחרונה העלו חברי הכנסת הנ"ל שתי הצעות חוק המנסות לפתור את הכשל הביטוחי הקיים.
הצעת החוק הראשונה נוגעת למקרה הנ"ל ומתייחסת למפגש בין רכב ואופנוע, והשנייה מאפשרת רכישת פוליסה עם השתתפות עצמית המאפשרת הנחות לנהגים זהירים וללא הרשעות קודמות.
אם יתקבלו הצעות החוק ניתן יהיה להעביר את ביטוח החובה לרכב דו גלגלי אל חברות הביטוח הפרטיות. " חוקים אלו יובילו לתחרותיות אמיתית, הנדרשת בשוק הרכב הדו גלגלי וימנעו את הפגיעה הקשה בענף, שמתכננים פקידי האוצר", אומר ח"כ גלעד ארדן.

בישיבת ועדת הכנסת שהתקיימה ביום 18.12.06, הסביר חבר הכנסת גלעד ארדן כי הצעת החוק מאפשרת לשנות את האחריות. היום, כאשר יש תאונה בין כלי רכב דו-גלגלי לכלי רכב ארבע-גלגלי, חברות הביטוח נושאות בנטל שווה בשווה, למרות שיש מודלים אחרים, כמו אם רכב דורס רוכב אופניים הביטוח של הרכב נושא כולו בביטוח, וזה מאפשר לא לחייב רוכבי אופניים במדינת ישראל לעשות ביטוחים. מטרת הצעת החוק לצמצם את העלות של ביטוח חובה של רכב דו-גלגלי, ולכן מבקשים לשנות את המאזן בין חברות הביטוח.

הצעת החוק, מאפשרת לקבוע תעריף ביטוח חובה מופחת לאופנועים (במטרה לסכל את הרפורמה של האוצר המייקרת את תעריפי הביטוח לרכב דו-גלגלי לעומת הליך הוזלת הביטוח לכלי רכב רגילים). בקריאה טרומית, תמכה הממשלה בהצעה בתנאי שהמשך החקיקה יתואם אתה. החוק עבר לוועדת הכלכלה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "הרפורמה בביטוח רכב חובה נועדה ליצור תנאי תחרות מבוקרת בכלל הענף, אולם, הרפורמה לא נתנה מענה ראוי למאפיינים המיוחדים של ביטוח חובה לאופנועים. מצבם של בעלי האופנועים הורע בשתי דרכים: ביטוח החובה התייקר וגרוע מכך, הם הפכו ל"מסורבי ביטוח" והם נאלצים, בלית ברירה, להיות מבוטחים במסגרת הפול ולשלם תעריף שהוא יקר בעשרים וחמישה אחוזים. לחילופין, יש המעדיפים שלא להיות מבוטחים בביטוח חובה, לנהוג ולסכן עצמם ואחרים.

אין ספק כי כוונת הרפורמה היתה כי הפול יבטח מקרים חריגים על בסיס אינדיבידואלי ולא כי מגזר שלם יהיה מבוטח במסגרתו כמגזר. תוצאה זו מלמדת על כשל ברפורמה, דבר המחייב תיקון.

לפיכך מוצע ליצור תנאים שיאפשרו, ככלל, ביטוח חובה לאופנועים אצל מבטח פרטי ובמחיר סביר. לפי הצעת החוק, מבטח רשאי להציע למבוטח שהוא נהג אופנוע או תלת אופנוע, שבקרות מקרה הביטוח הכולל נזקי גוף, המבוטח ישא בהוצאות ההשתתפות העצמית. גובה ההשתתפות העצמית המרבית תקבע על ידי שר האוצר בתקנות.

נראה כי קביעת השתתפות עצמית המוגבלת רק לנזק שנגרם לנוהג עצמו ושאינו כולל הוצאות רפואיות, תיצור איזון שיענה על הכשל שנוצר. מחד גיסא, יופחת נטל הפרמיה הכבד על כלל בעלי האופנועים, ומאידך, יוטל נטל סביר על כ-15% מבעלי האופנועים, שאינו חל על הוצאות בית חולים. בנוסף לכך יהיה בתיקון זה כדי למנוע הגשת תביעות סרק, הפחתת שימוש במומחים ויועצים, וכו'".

נציין כי הצעת חוק דומה בעיקרה  הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אליעזר כהן.

 


 

 
ביטוח צד ג'
ביטוח רכב
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il