עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי ביטוח רכב - ביטול פוליסה לפי תום השנה.
 
 
ביטול פוליסה לפי תום השנה.

כיצד מחושבת פרמיית ביטוח הרכב לתקופה הקצרה משנה

כל מבוטח זכאי לבטל את פוליסת הביטוח שלו לפי שתמה תקופת הביטוח ובתנאי ששלח בקשה זאת בכתב. במקרה זה רשאית חברת הביטוח להשאיר לעצמה דמי ביטוח המחושבים לפי 10% מדמי הביטוח השנתיים לכל חודש או חלקו בו יהיה הביטוח בתוקף ובתוספת 10% מדמי הביטוח השנתיים .

למשל : לקוח המבטל ביטוח רכב מיוזמתו לאחר 8.5 חודשים לא יהיה זכאי להחזר פרמיה .

פרוט החישוב: 8.5 חודשים שווים 90% מדמי הביטוח פלוס 10% נוספים וביחד נוצלו 100% מדמי הביטוח. לתקופה של פחות משנה:  עד שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים ולתקופה העולה על שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח החל ביום השמיני. מבטח רכב רשאי לשנות תנאים אלו אך ורק לאחר קבלת אישור מראש של המפקח. מבטח אינו נדרש לאישור של המפקח לקביעת דמי ביטוח לתקופה הקצרה משנה של כלי רכב שהינו חלק מצי רכב או קולקטיב. 

חישוב הפרמיה לביטול הביטוח ע"י המבטח כאשר הסיבה אינה הפרת חוזה ע"י המבוטח או ניסיון הונאה של המבטח, יחושב ההחזר לפי הסכום  הגבוה מבין שני הסכומים: הסכום שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום החזר הסכום למבוטח, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת או הסכום שגבה מהמבוטח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח אם הביטול הוא ביזמת המבוטח המבטח משאיר לעצמו את הפרמיה שהיה גובה אילו נעשה הביטוח מלכתחילה לתקופה קצרה בהתאם לחישוב הנ"ל.

אם ביטול הפוליסה נעשה בעקבות גניבת הרכב, מכירתו או יציאתו מכלל שימוש, תחושב יתרת הזכות של המבוטח אצל המבטח לפי חישוב יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח כל ההחזרים צמודים לפי מנגנון ההצמדה אשר אושר ע"י המפקח וכוללים את דמי הביטוח (לרבות הדמים) ואת התוספת למימון קרנית. החוזר קובע, כי הפרמיה תוחזר גם במקרים בהם הוגשה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפני ביטול הפוליסה והמבטח רשאי לשנות את תנאי ההחזר לטובת המבוטח בלבד ובכפוף לאישור מראש של המפקח. 

החוזר קובע עוד לעניין השבתת רכב, כי לבקשת המבוטח, ובתנאי שהמבוטח ישיב את תעודת הביטוח למבטח, יחליף המבטח את הפוליסה, בפוליסה אשר לפי תנאיה השימוש בכלי הרכב אינו כולל נהיגה כלשהי במשך תקופה רצופה העולה על 30 ימים.  גם תנאי זה רשאי המבטח לשנות לטובת המבוטח בלבד, בכפוף לאישור מראש של המפקח.

החוזר קובע גם סכום מרבי של 40 שקלים  לחיוב בשל הוצאת תעודת ביטוח רכב חליפית, או בגין הוצאת תעודת ביטוח בשל רכב מוחלף. וגם תנאי זה רשאי מבטח רשאי לשנות לטובת המבוטח בלבד, בכפוף לאישור מראש של המפקח.

 

 

 

 

 
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il