עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי ביטוח רכב - שמאי רכב מתקשים להעריך שווי שוק הרכב
 
 
שמאי רכב מתקשים להעריך שווי שוק הרכב

קרתה לכם תאונה באשמתו של אחר? קיבלתם חוות-דעת של שמאי מטעמכם או מטעם חברת הביטוח וגיליתם בדיעבד כי ירידת הערך לרכב גבוהה מזו שנקבעה על-ידי השמאי? כדאי לדעת שיש מה לעשות!

בפסק-דין שניתן לפני מספר חודשים, קבע בית-המשפט כי על חברת הביטוח של הנהג האשם בתאונה לפצות את הניזוק בסכום הנזק הריאלי, גם אם שילמה כבר את הסכום שנדרש על-ידי הניזוק במלואו ובהתאם לחוות-דעת שמאי שהוגשה מטעם התובע.
עוד ציין בית  המשפט בית- כי כיום ברור שירידת ערך רכב בעקבות תאונה היא בגדר "נזק ישיר", שגם על מבטח הרכב לשאת בו .
המחלוקת בפרשה שנידונה עסקה בשאלה אם במסגרת ירידת הערך, שניתנת לפיצוי,  זכאי התובע רק לפיצוי בגין "ירידת הערך הטכנית",או שמא זכאי התובע לפיצוי בגין ירידת ערכו של הרכב בשוק המכוניות המשומשות ירידת ערך מסחרית.
בית-המשפט קבע שאין אדם זכאי לפיצוי אלא עבור אותו נזק שנשא בו. נפגע יזכה בפיצוי רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע.  נקבע, כי הילכת-היסוד בדין הנזיקין היא השבת מצבו של ניזוק לקדמותו, וממילא אדם שלא נשא בנזק לא יזכה בפיצוי.
לפיכך, השאלה בה יש להכריע היא האם נשא התובע בנזק לו הוא טוען, האם נזק זה הוא פועל יוצא של התאונה, והאם ניתן להוכיח נזק זה שלא באמצעות חוות-דעתו של שמאי, ואף בניגוד לאמור בה. באותו מקרה הוכיח הניזוק כי הרכב נמכר על-ידו במחיר נמוך משמעותית משוויו כפי שבא לידי ביטוי בחוות-דעת השמאי.
בית המשפט הוסיף כי רתיעתם של רוכשי המכוניות הפוטנציאליים בישראל ממכוניות שעברו פגיעות בשלדה היא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. בכל יום אנו  עדים לרכבים שמצבם המכאני ללא דופי, אך מחירם צנח פלאים כתוצאה מפגיעות שילדה שדרגת חומרתן פחותה מזו של הרכב נשוא התביעה.
יש לזכור כי ירידת ערך היא בגדר נזק ישיר לערכו של הנכס ולמעשה מייצגת היא את הפגיעה בזרם ההנאות הצפויות מהנכס, כפי שאלה מוערכות על ידי השוק הרלוונטי .
עוד נקבע ע"י בית המשפט  ובצדק, כי קביעה לפיה כבול הניזוק לחוות-דעת שמאי לצורך הוכחת ירידת הערך המסחרית של רכב חוטאת לכלל לפיו על המזיק להשיב את מצבו של הניזוק לקדמותו. בכך בעצם החליט השופט שלא לדלג על הסוגיה המרכזית שטרם זכתה להתייחסות ראויה מבתי-המשפט.
השמאים שמעידים בפני בית המשפט מבהירים כי חוות-דעתם מבוססת על הקריטריונים הטכניים שנקבעו בדו"ח ועדת ששון. ירידת ערך זו אף מכונה בפיהם "ירידת ערך טכנית", וביטוי זה מוגדר בשונה מ"ירידת הערך המסחרית". רוב השמאים רואים עצמם מחויבים לכללים טכניים אלה, ואף כי במרבית המקרים מודים הם כי בעת המכירה יזכה הרכב למחיר נמוך יותר - אין הם רואים מקום לשנות מהאמור בחוות-הדעת, לנוכח הנחיות הדו"ח.
לא ברור מדוע ובניגוד גמור לדרכם של שמאי מקרקעין למשל,  טוענים שמאי רכב כי אין באפשרותם להעריך את שווי השוק של הרכב. מדובר בטענה תמוהה למדי, שהרי חלק לא מבוטל מעבודת השמאי היא ההערכה, ובמה שונה עבודת שמאי רכב לעניין זה משמאי מקרקעין, שחלק ניכר מחוות-דעתו מבוסס על ערך המקרקעין בשוק? עם זאת, אם תתקבל הטענה כי שמאי הרכב אינם מוכשרים לקביעה בעניין ערך השוק של הרכב, ממילא נמצאנו אומרים כי דרך ההוכחה של נזק זה אינה באמצעות חוות-דעת שמאי (שאינו מסוגל לקבוע את ערך הרכב), אלא בדרך הוכחה אחרת.
לכן קבע בית-המשפט, כי  מי שניזוק ויפנה לשמאי יתקשה להציג חוות-דעת ובה ביטוי לפגיעה הריאלית של ערך הרכב בשוק המכוניות המשומשות, הליסינג, או השכרת רכב משומש, המשקפת את יכולת סחרותו הנמוכה. כל שיעלה בידו הוא להציג בפני בית-המשפט ראיה בדבר ירידת הערך הטכנית של הרכב , כשלעיתים המרחק בינה ובין הפגיעה הממשית במחיר הרכב בשוק המכוניות המשומשות הוא ניכר. אם כן יש להעניק לניזוק את האפשרות להבאת ראיות חיצוניות, בנוגע להשפעה הממשית של הפגיעה ברכב על סחרותו, ואסור לחייבו להוכיחה דווקא באמצעות חוות-דעתו של שמאי.

 

 

 
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
חיים שריקי שמאות רכב ורכושירידת ערך מהי ומה אתם אמורים לעשות בכדי לממש את זכויותיכם
ירידת ערך מהי, ומה אתם צריכם לעשות בכדי לממש את זכויותיכם... בראש ובראשונה נגדיר את משמעותו של המושג ירידת ערך. ירידת ערך משמעה ההפרש בין שווי השוק של הרכוש (רכב, ציוד וכיוצ"ב) המבוטח לפני שאירע מקרה ביטוח לבין שוויו של הרכב לאחר תיקון הנזקים שנגרמו לו. פוליסת ביטוח רכב כוללת ירידת ערך רכב עם השתתפות עצמית שגובהה מוסכם בין הצדדים כאחוז משווי הרכב. ועדת ששון: בקרב שמאי הביטוח בתחום הרכב בישראל נפוץ המיתוס הנסמך על המסמך המתקרא ועדת ששון והמטופח מזה שנים על ידי חברות הביטוח לפיו אין לקבוע ירידת ערך לרכב שגילו עולה על 9 (או 10) שנים. - גם בתי המשפט נוהגים לאמץ מבלי משים קביעה זו ולהתייחס לועדת ששון כלשון החוק ממש ולא לאסופת כללים מנחים כפי שאמורה הייתה להיות. משמעות ירידת הערך הינה ניסיון להגדיר את סחירותו הצפויה של כלי הרכב בשוק לאחר שיתוקן באיכות טובה על ידי מוסך. שמאי הביטוח אמורים במסגרת חוות דעתם להפעיל מומחיותם לשם כך ולקבוע ירידת ערך מסחרית (ריאלית), תחת זאת נוהגים רוב השמאים להסתמך על דוח ועדת ששון אוטומטית לסכם את שורת ירידות הערך המוכתבות על ידו ולסרב לרוב להתייחס לכל ירידת ערך ריאלית צפויה. ראוי היה כי השמאים ישכילו להבין כי מעמדם כמומחים בתחום הרכב אינו מאפשר להם לפעול כפקידים בשירות דוח ועדת ששון ומחייב אותם להפעיל שיקול דעת עצמאי על סמך ניסיונם המקצועי והיכרותם את שוק הרכב בישראל. רוב נוהגים השמאים להימנע מקביעת ירידת ערך לרכב שגילו למעלה מ-9 (או 10) שנים זאת תוך התעלמות מוחלטת ממצבו האמיתי ומסחירותו בשוק לפני ואחרי האירוע הנזק. בכך נראה כי מפרים הם את חובתם המקצועית והחוקית ואף עלולים להיחשף בשל כך לאחריות נזיקית. כך למשל, עשוי אדם שירידת הערך של רכבו נאמדה בשיעור מסוים על פי ועדת ששון ואשר נאלץ למכרו לבסוף במחיר נמוך הרבה יותר. מכאן נדגיש שוב על איזה פיצוי צריך מבוטח לקבל על ירידת הערך של המכונית בעקבות תאונה ? חברות הביטוח מחשבות את הפיצוי לפי מסמך הקרוי דו"ח ועדת ששון, שאינו משקף את מחירי השוק. פסק דין שנתן השופט רם וינוגרד מבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים עשוי להביא לשינוי הכללים - ואולי גם לניסיון של חברות הביטוח להעלות את הפרמיות כדי לכסות חשיפה נוספת לסיכונים בעקבות
03/01/2011 09:17
 
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il