עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי השכרת רכב - חברה להשכרת רכב חוייבה לשלם קנס בגין נהיגה במהירות
 
חזרה לדף הבית HOTCAR
השכרת רכב בארץ
השכרת רכב בחו"ל
 
חברה להשכרת רכב חוייבה לשלם קנס בגין נהיגה במהירות

( השכרת רכב - להשוואת מחיר )
מאת מיכל בסה (חסין), עו"ד
תמצית העובדות:
לחברת השכרת רכב נרשם ביום 5.1.04 דו"ח תנועה בגין נהיגה ברכב, הרשום על שמה, במהירות העולה על המותר. עם קבלת הדו"ח, המהווה את האישום נגדה, הוזמנה חברת השכרת הרכב למשפטה ליום 19.5.2004.
 חברת ההשכרה לא התייצבה למשפט ולפיכך נשפטה על ידי בית המשפט בהעדרה. גזר הדין נחתם ביום 20.5.2004. ביום 28.5.2006 הגישה חברת ההשכרה בקשה לביטול פסק הדין.
בבקשה טענה חברת ההשכרה כי הרכב בו בוצעה העבירה הושכר על ידיה במועד הרלבנטי לשוכר רכב, וכי בטרם הדיון הגישה למשטרת ישראל בקשה להסבת הדוח. חברת ההשכרה הודתה בבקשתה כי זומנה כדין אולם סברה כי משלוח בקשת ההסבה פוטרת אותה מהתייצבות בפני בית המשפט. לבקשה צורף תצהיר מטעם חברת ההשכרה ולתצהיר צורף תדפיס לא חתום של חוזה השכירות.
 
חברת ההשכרה בבקשתה הפנתה לסעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 הקובע כי לא יידון אדם בפלילים אלא בפניו, וכן עתרה לבטל את פסק הדין בהתאם להוראות סעיף 130(ח) לחוק בכדי שלא לגרום לה עיוות דין.
 
נפסק:
"אכן, זכותו של הנאשם להיות נוכח בהליכים נגדו היא זכות יסוד, וקיימת אף השקפה לפיה המדובר בזכות חוקתית ואף מעבר לכך. עם זאת, קיימים מקרים חריגים, הקבועים בחוק, בהם ניתן לקיים את המשפט בהעדר הנאשם, ואחד מהם הוא זה שקבוע בסעיף 240(א) לחוק לפיו - בין היתר - בעבירות לפי פקודת התעבורה או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי, דוגמת העבירות שבהן הואשמה הנאשמת, שלא גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, נאשם שלא התייצב למשפטו, רשאי בית המשפט לדון אותו שלא בפניו, אם הוא סבור שלא יהיה בשפיטתו על דרך זו משום עיוות דין לנאשם".
 
נקבע כי חברת ההשכרה לא הצביעה על טעם לאי התייצבותה, ולא קיימת סיבה מוצדקת לאי התייצבותה. חברת ההשכרה לא הגישה בקשה לבית המשפט בנוגע לתיק ולא וידאה כי בקשתה למשטרת ישראל להסבת הדוח התקבלה ומה תוצאותיה.
 
באשר לשאלה האם באי ביטול פסק הדין יגרם עיוות דין לחברת ההשכרה השיב בית המשפט– לזכותה של המבקשת עומדת העובדה, כי מדובר בחברה להשכרת רכבים. מאידך, לחובתה עומד פרק הזמן הארוך שחלף ממועד ביצוע העבירה וממועד מתן פסק הדין ועד למועד בו הוגשה הבקשה. כמו כן, לבקשה לא צורף הסכם שכירות חתום. לפיכך סרב בית המשפט להסתפק בהצהרה מטעמה של המבקשת לגבי זהות מי ששכר את הרכב. 
באשר לעונש שהוטל על המבקשת, הרי שלנוכח המהירות הגבוהה, בדרך עירונית, העונש שהוטל על המבקשת אינו חורג מהמידה המקובלת לגבי העבירה בה הורשעה, והינו הולם את חומרת העבירה.
כך יש גם לתת את הדעת לכך, שעל המבקשת, כחברה בע"מ, הוטל עונש של קנס בלבד.

בית המשפט החליט לדחות את בקשת חברת השכרת הרכב לביטול פסק הדין לנוכח פרק הזמן הארוך שחלף ממועד פסק הדין, וכן לנוכח אי הבהירות שקיימת בנוגע לזהות מי שהחזיק ברכב במועד ביצוע העבירה.
(ניתן ביום 28 באוגוסט 2006 בהעדר הצדדים, בש 1175/06).

 

הכותבת: מיכל בסה (חסין), עורכת דין ומגשרת מוסמכת. מחברת הספר "פילוסופיה של המשפט-מבוא לתורת המשפט" בהוצאת אתיקה.

 

תוכן המאמר נועד להשכלה בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע או  הימנעות מביצוע פעולה כלשהי.תוכן המאמר נועד להשכלה בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע או  הימנעות מביצוע פעולה כלשהי.

הזמן עכשיו השכרת רכב בחו"ל

 
חזרה לדף הבית HOTCAR
השכרת רכב בארץ
השכרת רכב בחו"ל
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il