עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי ליסינג - על ביטוחים וליסינג
 
ליסינג
ביטוח מקיף - לחץ לביצוע השוואת מחיר
 
על ביטוחים וליסינג

חברת ביטוח רכב חויבה לשלם פיצויים עקב סירובה לפצות חברת ליסינג בגין היעלמות כלי רכב שהחברה השכירה, מבלי שהלקוחות השלימו את התשלום / מאת מיכל בסה (חסין), עו"ד

 התובעת, הינה חברה העוסקת, בין היתר, בשכר מכר של כלי רכב וציוד מכני ובליסינג תפעולי, ותיקרא להלן חב' הליסינג, רכשה מחברת הביטוח פוליסת ביטוח רכב מסוג מטריה (להלן: "הפוליסה"). חברת הביטוח הנתבעת סירבה לשלם תגמולי ביטוח בגין מספר אירועים ביטוחים ומכאן התביעה. בכל המקרים שארעו נעלמו כלי הרכב – במקרה אחד הרכבים נגנבו ובמקרה אחר הרכבים נעלמו לאחר שכנגד הלקוח ניתן צו פירוק.

בית המשפט קבע כי חב' הליסינג פעלה כפי שנדרש ממנה על פי תנאי הפוליסה ועשתה כל אשר לאל ידה על מנת לאתר את כלי הרכב. חב' הליסינג הפעילה חוקרים פרטיים לאיתור כלי הרכב, פנתה לחברות הביטוח, מבטחות כלי הרכב, ואף נקטה בהליכים משפטיים נגדן. ואולם חב' הביטוח דרשה בחוסר תום לב מובהק, דרישות שזכרן לא בא בפוליסה, זאת, למרות שחב' הליסינג קיימה את חיוביה על פי הפוליסה בשלמות, בתום לב ולא חסכה מאמצים על מנת לגבות מכל מקור אפשרי את יתרת חובם של הלווים או לחלופין לקבל פיצוי מחברות הביטוח.

בית המשפט ציין כי הטענה לפיה חב' הליסינג הייתה צריכה לפנות למשטרת ישראל ולהגיש תלונה בגין גניבת כלי הרכב כתנאי לתשלום תגמולי הביטוח, לא נמצא בפוליסה אם כי חב' הליסינג הוכיחה כי נעשתה גם פניה למשטרת ישראל.

מקרי הביטוח נשוא התביעה נבדקו ע"י בית המשפט אחד לאחד. בית המשפט בדק האם חב' הליסינג עשתה כל שמבוטח סביר צריך לעשות ולנקוט בכל האמצעים על מנת לגבות את חובה מהלווה או מהמבטחת ומשמצאה עצמה מול שוקת שבורה חלה חובה על חברת הביטוח לשפות את חב' הליסינג  בגין נזקיה.

נקבע
אין ספק כי חב' הליסינג נקטה בכל הפעולות וההליכים המשפטיים והאחרים העומדים לרשותה לממש את הביטוח המקיף ואת גביית החוב מהלווה. טענות חב' הביטוח לא זו בלבד שאינן עומדות בתנאי הפוליסה על נוסח סעיפיה השונים, אלא שיש בהן - וזה החמור - להוציא מפוליסה מסוג מטריה את נשמת אפה. פוליסה זו באה להגן על המבוטח בביטוח משלים מפני מקרים בהם מבטח רגיל של כלי רכב מסרב לשלם את תגמולי הביטוח וכן היא באה לשפות את המבוטח מפני מקרים של מעשי מרמה, הונאה, זיוף,  השמדה וכיוצא בזה, שנעשו על ידי מי משוכרי הרכב. הפעולות להן מחויבת חב' הליסינג הן לתקופה של שלוש שנים פחות יום ממועד קרות מקרה הביטוח. כל עוד חב' הליסינג  - המבוטחת - מוכיחה, וכך היא עשתה, כי  פעלה בתום לב, בשקידה ובחריצות על מנת להשיב לעצמה את נזקי המכוניות והציוד ולממש את זכויותיה יצאה ידי חובתה על פי תנאי הפוליסה. חב' הביטוח רכב, לעומת זאת, על אף שחלפו שלוש שנים ועל אף שהתובעת הוכיחה מאמצים בלתי נלאים באיתור כלי הרכב ובנקיטת הליכים משפטיים ואחרים, עמדה - שלא כדין - בסירובה לשפות את חב' הליסינג על פי תנאי הפוליסה .
בנסיבות המתוארות בפסק הדין נקבע כי חברת הביטוח לא שילמה את תגמולי הביטוח אגב התנהגות חסרת תום לב ושלא בדרך מקובלת ועל כן חוייבה בריבית מיוחדת כקבוע בסעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח., היינו כפל ריבית והפרשי הצמדה כן בהוצאות חברת ה ליסינג ושכר טרחת פרקליטה.
ניתן ביום  28.11.2002 תא 97594/99 זלר אבלגון ליסינג בע"מ נ' אריה בע"מ - חברה לבטוח.

הכותבת: מיכל בסה (חסין), עורכת דין ומגשרת מוסמכת. מחברת הספר "פילוסופיה של המשפט-מבוא לתורת המשפט" בהוצאת אתיקה.

 

תוכן המאמר נועד להשכלה בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע או  הימנעות מביצוע פעולה כלשהי.

 
ליסינג
ביטוח מקיף - לחץ לביצוע השוואת מחיר
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il