עמוד הבית     ëúáåú     לוח רכב     מאמרים     ליסינג לעסקים     ליסינג לפרטיים     השכרת רכב בחו"ל     הלוואה לרכב חדש     השכרת רכב בארץ     הצעות ביטוח     הסבה לגז           ליסינג למשאיות     אוטובוסים והסעות     ליסינג לחברות גדולות     מכרזים להשכרת רכב  
דף הבית - מאמרים מקצועיים - מאמרי ליסינג - שווי שימוש רכב והפחתת מס על ליסינג
 
ליסינג
 
שווי שימוש רכב והפחתת מס על ליסינג

אתמול הציג שר האוצר את תוכניתו להעלאת שווי השימוש ברכב צמוד ( שווי מס לרכב ) מצד אחד והורדת מדרגות המס מצד שני.

 

התוכנית לא מתקנת את כל העיוותים הקיימים בשיטת המיסוי הנוכחית ומייצרת עיוותים נוספים כגון הפגיעה היחסית בקבוצת רכבים 2 הינה הגבוהה ביותר מכל שאר קבוצות הרכב.

 

כפי שניתן לראות, הלחץ הציבורי השפיע הן על שר האוצר, שהציג פגיעה בנטו נמוכה מכפי שציפינו והן על שר התחבורה, שאול מופז, שהודיעה ביום שישי האחרון על התנגדותו לרפורמה ( העלאת שווי השימוש לרכבים מליסינג).

 

להלן המסמך המלא

 

 

י' בשבט התשס"ז
29 בינואר 2007

דב. 2007-125

 

 

שאלות ותשובות- שווי שימוש רכב והפחתת מס הכנסה על יחידים

 

1.                  מדוע מעלה משרד האוצר את שווי השימוש על רכב צמוד?

שווי השימוש ברכב נועד לשקף את טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי של עובד ברכב שהעמיד לרשותו המעביד. נכון להיום, שווי השימוש ברכב הקבוע בחוק, נמוך באופן משמעותי מהשווי הכלכלי של ההטבה הגלומה בקבלת רכב צמוד ממקום העבודה וכך נוצר מקלט מס, תוך אפליה במיסוי בין עובדים בעלי שכר זהה, כאשר לאחד יש רכב צמוד ולשני אין.

2.                  מדוע שווי השימוש זהה לסוכן מכירות, טכנאי, מפתח תוכנה ומנהל?

שווי השימוש נקבע כסכום קבוע בשקלים לחודש בגין מרכיב שימוש פרטי נורמטיבי, ללא תלות בהיקף הנסועה הכולל של הרכב. משמעות הדבר היא, כי לעניין המרכיב הפרטי הרי מרגע שהסתיים יום העבודה, גם אם הטכנאי או סוכן המכירות נסע במהלך יום העבודה בכל רחבי הארץ ומפתח התוכנה או איש המנהלה לא קמו מהכיסא במשרד, כולם מבצעים במסגרת המרכיב הפרטי לאחר שעות העבודה שימושים נורמטיביים דומים  - קניות, בילויים, חופשות וכל שימוש פרטי אחר, לכן אין סיבה לתשלום מס שונה. יצוין, כי כל הוצאה בגין נסיעה למקום העבודה ובחזרה – בין אם ברכבו של העובד, בין אם ברכב צמוד ובין אם בתחבורה ציבורית - איננה מוכרת לצורכי מס.

3.                  האם יושווה מצבם של עצמאים ושל שכירים בהיבט מיסוי המרכיב הפרטי?

המרכיב הפרטי של שימוש ברכב אינו מוכר לצורכי מס. מאחר והמהלך המדובר מטפל בכך שהחישוב של מרכיב השימוש הפרטי מוטה משמעותית כלפי מטה, הרי שיש להחיל אותו באופן זהה גם על עצמאים. מכאן, שהמהלך יביא לביטול האפליה בין שכירים לעצמאים כך שבשני המקרים לא יותר לניכוי מרכיב השימוש הפרטי בסכומים זהים.

4.                  האם יהיה שינוי בקבוצות המחיר של כלי הרכב?

השינוי היחידי בקבוצות המחיר, הינו הרחבה של הקבוצה הראשונה כך שתכלול כלי רכב שמחירם עד 97,000 ש"ח (במקום 87,000 ש"ח היום). מטרת המהלך להגדיל את מגוון הדגמים המוצעים בקבוצה 1, כך שעובד יוכל לבחור ברכב קטן וזול יותר שבגינו גם יזקף שווי שימוש נמוך יותר.

 

 

5.                  כיצד תשפיע העלאת שווי השימוש על בעלי רכב צמוד?

העלאת שווי השימוש תבוצע באופן הדרגתי על פני שלוש שנים בהתאם לטבלה הבאה:

העלאת זקיפת שווי  השימוש בפריסה על פני השנים 2007-2009

קבוצה

 

 

מחיר רכב מקסימלי לקבוצה

 

זקיפת שווי שימוש נוכחית

תוספת כוללת בתום תקופת המעבר

פריסת ההעלאה:

2007

2008

2009

תוספת

זקיפת שווי שימוש שימוש

תוספת

זקיפת שווי שימוש

תוספת

זקיפת שווי שימוש

1

87,000

1,180

1,130

380

1,560

380

1,940

370

2,310

1 (הרחבה)

97,000

1,330

980

230

1,560

380

1,940

370

2,310

2

114,000

1,330

1,440

480

1,810

480

2,290

480

2,770

3

133,000

1,740

1,560

520

2,260

520

2,780

520

3,300

4

151,000

2,160

1,620

540

2,700

540

3,240

540

3,780

5

196,000

3,030

2,200

730

3,760

730

4,490

740

5,230

6

280,000

3,850

2,930

980

4,830

980

5,810

970

6,780

7

לא מוגבל

4,850

3,870

1,290

6,140

1,290

7,430

1,290

8,720

 

6.                  יש לי רכב צמוד מהמעסיק ליסינג דרגה 2 כיצד תשפיע עליי העלאת שווי השימוש?

ההעלאה תתפרס על פני שלוש שנים עד שנת 2009 באופן הדרגתי. דהיינו, בכל שנה יתווספו לשווי הנזקף 480 ₪ בחודש, כך שהעלאת שווי השימוש בקבוצה 2 תסתכם בסופו של התהליך ב- 1,440 ₪ ברוטו לחודש. יצוין, כי גובה המס שישולם יקבע בהתאם לשיעור המס השולי של כל עובד ועובד.  בטבלה להלן ניתן לראות את תוספת המס נטו ברמות שכר שונות. תוספת המס נטו לוקחת בחשבון הפחתת תשלומי המס כתוצאה משינוי המתוכנן בשיעורי מס הכנסה (ראה שאלה מס' 9 בהמשך).

שכר ברוטו

2007

2008

2009

7,000

125

222

266

8,000

162

301

392

12,000

190

324

425

15,000

190

324

425

20,000

195

343

454

 

7.                  לאן יופנו המקורות הכספיים שיתקבלו כתוצאה מהעלאת שווי השימוש? 

במקביל להעלאת הזקיפה של שווי השימוש ברכב, תבוצע הפחתה של מסי הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית מעבודה. כל המקורות שיתקבלו כתוצאה מהמהלך של העלאת שווי השימוש יופנו ישירות להפחתת מס הכנסה ליחידים.  הפחתת המיסים מתמקדת בשכבות הביניים, במטרה להקל על נטל המס המוטל על אוכלוסיה זו מחד, ולקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם על ידי המשתמשים ברכב צמוד, מאידך.

8.                  כיצד יופחת מס ההכנסה?

השינויים בשיעורי המס מעבר לתוואי החקיקה הקיים יתפרסו עד שנת 2009, כאשר עד לשנה זו יותאמו השיעורים באופן הדרגתי כלהלן:

-          הפחתה מדורגת בשיעור המס במדרגת מס ברמות שכר שבין 4,270 ש"ח לבין 7,600 ש"ח, משיעור של 17% לשיעור של 13%;

-          הפחתה מתונה של שיעור המס במדרגת המס הבאה של עד 11,410 ₪ משיעור של 25% לשיעור של 23%.

 

9.                  מכיוון שאין לי רכב צמוד מהעבודה, כיצד ישפיע עליי המהלך המשולב של העלאת שווי השימוש והפחתת מס ההכנסה?

יחיד המשתכר למעלה מסף המס (כ-4,000 ₪ כיום) ואין ברשותו רכב צמוד, ירוויח מהרפורמה המוצעת היות והתשלומים שלו למס הכנסה יופחתו כל חודש בהתאם לטבלה הבאה:

הפחתת שיעורי מס הכנסה השפעה על השכר נטו- (ביחס למתווה המוצע)

שכר ברוטו

2007

2008

2009

2010

6,000

17

34

69

69

7,000

27

54

109

109

8,000

33

70

141

141

10,000

33

90

181

181

12,000

33

104

209

209

15,000

33

104

209

209

20,000

33

104

209

209

 

10.              המעסיק שלי מפחית לי בכל חודש אלפי ש"ח מהשכר ברוטו, בגין הרכב ליסינג הצמוד שאני מקבל מהעבודה, אם כן מדוע יש צורך בהעלאת שווי השימוש?

עובד  בחברת היי טק מחליט האם כדאי לו לקבל הצעה להפחתה של נניח 3,000 ₪ משכרו ברוטו (סכום שמועבר על ידי המעביד ישירות לחברת הליסינג), בגין השימוש הפרטי שהוא עושה ברכב (בגין שימוש עסקי יש החזר הוצאות מהמעביד). במקרה זה, הופחת שכרו של העובד ב-3,000 ₪ בתמורה לקבלת רכב צמוד, בעוד שהמס שהעובד משלם, הינו על שווי של 1,330 ₪ בלבד. תשלום מס ריאלי מחייב הטלת מס על מלוא ערכה הכלכלי של ההטבה שעומד כאמור על 3,000 ₪. רק כך, ניתן להשוות  בין שני שכירים שההבדל היחידי ביניהם הוא הרכב הצמוד. זו היא תמצית מקלט המס, שכן כיום הן העובד והן המעביד מעדיפים להשתמש בהטבה בשווי 3,000 ₪ ולשלם מס בגין פחות ממחצית מהסכום.

יש לזכור, כי חישוב הכדאיות הכלכלית נעשה על ידי כל עובד בחברת היי טק בעצמו תוך השוואת עלות הרכישה והאחזקה של רכב, לעומת מכלול פרמטרים המתקשרים עם קבלת רכב צמוד ממקום העבודה, לרבות ההפחתה מהשכר, המס בגין זקיפת ההטבה, התועלות שנובעות מהנוחות התפעולית, השקט הנפשי של דאגה לטיפולים, תיקונים, ביטוחים, וכן הלאה. מקלט המס הקיים כיום, הינו הפער בין שווי השימוש בגובהו הנוכחי, לבין הערך הכלכלי הריאלי שאין כל הצדקה כלכלית לקיומו.

 מה יקרה לגיל הרכב בישראל, שכן חברות הליסינג רוכשות יותר ויותר כלי רכב חדשים?

הרכישות בעשור האחרון לא הושפעו יתר על המידה מרכישות של חברות הליסינג. דווקא בעשור האחרון, בוודאי ביחס לשנים 2001-2006 - בהן עלה באופן משמעותי משקל הרכישות של חב' הליסינג לעסקים – חלה עליה בגיל הממוצע של רכב פרטי. הסיבה היא שהגידול ברכישות רכב בעשור האחרון היה נמוך מהמשוער, עקב צמצום הרכישות במגזר הפרטי, וירידה (ביחס למצבת כלי רכב) בהיקפי הורדת כלי רכב ישנים מהכביש (גריטה). העובדה שחברות הליסינג רוכשות אך ורק כלי רכב חדשים, איננה רלבנטית שכן בכך יש כדי להשפיע בעיקר על התפלגות המכירות בין ציי למשקי הבית, ולא על היקף המכירות. מכיוון שכך, לא צפויה השפעה על גיל הרכב הממוצע.

האם לא תיפגע בטיחות כלי הרכב שכן עובדים שיחזירו את הרכב ירכשו רכב משומש?

גם במידה ויוחזרו חלק ניכר מכלי רכב לחברות הליסינג יש להתחשב בשתי השלכות: האחת, גידול בביקוש לכלי רכב משומשים שאינם יכולים להופיע "יש מאין"; והשניה, יצירת היצע גדול של כלי רכב שיימכרו על ידי חברות הליסינג. בסופו של המהלך בהחלט ייתכן שכלי רכב חדשים יחליפו "בעלים" עם בעליהם של כלי רכב ישנים ולהפך, אולם לא יקרה דבר לגיל הרכב הממוצע או לבטיחות הממוצעת. בכל מקרה יש לזכור, כי רכישה של רכב חדש יותר איננה ערובה לרכב בטוח יותר, זאת לאור הבדלים בין הרמה בטיחותית של דגמי רכב שונים, האבזור הבטיחותי המותקן ברכב ועוד.

 
ליסינג
רשימת המאמרים מלאה (השכרת רכב בחו"ל, ליסינג, השכרה, ביטוח רכב, הנעה בגז, ליסינג תפעולי)
 
תגובות
איילתהנחת מס רכב לשומרי שבת
שמעתי על הצעת חוק שעיקרה הוזלת מס רכב ב- 15% לשומרי שבת- עקב אי שימוש ברכב יממה אחת שלמה בשבוע האם ההצעה עברה? ואם כן, מתי היא תיכנס לתוקפה? אשמח לקבל תשובה
28/08/2007 23:39
 

/...,k[pk]jm\ljiogbjknjfvytufjb oiypihih[ohoi[h opui]u]uj]pououo [iouypoiu90y87gij ouir5e54dcovpoiujk 363+n
11/07/2009 15:35
 
צביקהליסינג תפעולי מהחברה המובילה בישראל
נשמח לספק הצעות מחיר לליסינג תפעולי מלא ללקוח פרטי / עסקי לפרטים 054-9064497
14/06/2018 17:46
 
 
אודותינו  |  ליסינג תפעולי  |  ליסינג מימוני  |  מכרזי ליסינג  |  ליסינג לחברות  |  מבצעי ליסינג  |  מכרזים להשכרת רכב  |  מבצעי השכרת רכב  | 
צרו קשר  |  ביטוח רכב |  ביטוח רכב  |  ביטוח בריאות  |  כניסה לסוכנים
האתר הוקם ע"י חברת - לידר יזמות ושיווק באינטרנט
חברת לידר (הוטקאר), בית ברק, רחוב הרברט סמואל 37, חדרה טלפון: 077-5501133 פקס: 153-4-6323192 מייל leader@leaderltd.co.il